Tietosuojaseloste

aWinner4 Oy
Nahkiaisenkuja 1, 01480 Vantaa
p. 050 351 4955
www.winner4.fi

● Henkilötietolaki (523/1999)
● EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)

1.REKISTERIN TIEDOT

Rekisterin nimi:

aWinner4 Oy:n asiakas- ja uutiskirjerekisteri

Rekisterin omistaja:

aWinner4 Oy (y-tunnus: 2632506-5)

Tietojen käsittelijät:

Hanna Nyrönen/ aWinner4 Oy

2. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterissä oleville henkilöille lähetetään uutisia ja tietoa tapahtumista sekä tarjotaan tietoa aWinner4 Oy:n toimialaan liittyvistä asioista. Listalle lähetetään uutiskirjeitä koskien aiheita: viestintä, markkinointi, koulutus.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään henkilön sähköpostiosoite. Vapaaehtoisina tietoina kerätään etunimi ja sukunimi, organisaatio ja ammatillinen intressi.

4. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin hänelle lähetetyllä lomakkeella, lomakkeella osoitteessa www.winner4.fi, sosiaalisen median kanaviin jaetulla lomakkeella tai lataamalla yrityksen tarjoamia ilmaisia materiaaleja. Ilmoittautuja vahvistaa rekisteriin liittymisen klikkaamalla sähköpostiin saapunutta vahvistuslinkkiä (opt-in).

5. TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille missään olosuhteissa, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin aWinner4 Oy:n -uutiskirjeen lähettämiseen ja/tai asiakasyhteydenpitoon.

6. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Rekisteriä ylläpidetään ja hyödynnetään MailChimp-palvelussa. MailChimp vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU- alueella.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yritys suojaa MailChimp-tilille pääsyn. Tietoja pääsee tarkastelemaan vain rekisteriselosteessa mainitut tietojen käsittelijät. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle osoitteeseen info@winner4.fi

9. OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN TAI POISTAMISEEN
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksen käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa Peruutus/Unsubscribe-toimintoa tai lähettämällä peruutuspyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterin ylläpitäjä poistaa rekisteristä uutiskirjetilauksen peruuttaneet henkilöt henkilötietoineen kuukausittain.