Työelämän valmentaja

Työelämän valmentaja Hanna on kerryttänyt ammatillisen osaamisensa eri toimialoilta kahdenkymmenen vuoden aikana HR, myynti-, jälleenmyynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutoimintojen eri tehtävissä, mukaanlukien yrittäjyys. Ammattitaitoaan Hanna ylläpitää ja kehittää jatkuvasti uusien menetelmien myötä kouluttaen itseään sekä kotimaassa että ulkomailla. Työelämän valmennuksen pariin Hanna ajautui alunperin esimiestehtävien myötä ja on sen tiimoilta valmentanut ja sparrannut lukuisia yksittäisiä henkilöitä, ryhmiä, kouluttajia, asiantuntijoita ja pk-yrittäjiä saavuttamaan tavoitteensa.

Hanna on kuunteleva ja ratkaisuihin keskittyvä työelämän valmentaja, joka tuottaa rehellistä sekä rakentavaa palautetta joka motivoi henkilökohtaisesti ja mahdollistaa saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Missiomme on auttaa ja valmentaa ihmisiä tekemään valintoja jotka edesauttavat heitä saavuttamaan asettamiaan tavoitteita.

Koulutuksista ja valmennuksista tullutta palautetta:

default image

Koulutus on vastannut niihin kysymyksiin, joita olen tarvinnut liikeidean eteenpäni viemiseksi, erityisesti tuotteistamisessa. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden koulutuksessa mukana olevien kanssa on tapahtunut helposti ja yleisesti tunnelma koulutustilaisuuksissa on ollut hyvin antoisaa ja kannustavaa.

Koulutus oli kokonaisuudessaan hyvä ja täytti odotukseni ja vei yrittäjyys ajatuksiani hyvin eteenpäin.

Työllisty yrittämällä kurssin sisältö oli hyvin rakennettu ja opettajien sekä oppilaiden keskeinen vuorovaikutus toimi loistavasti.

Hyvä koulutus, päivien tehokkuus jonkin verran vaihteli, mutta mielestäni asetetut tavoitteet saavutettiin. Uusia asioita tai uuden oppimista tuli suhteellisen vähän, mutta ajatukset kehittyivät ja siten mentiin selvästi eteenpäin.

Hyvä ilmapiiri ja koulutus on auttanut minun liiketoimintasuunnitelman työstämisessä eteenpäin.

Työllisty yrittämällä -koulutus 06/2017 28.6.2017

<< Prev
Next >>

Hanna Nyrönen työelämän valmentaja yrittäjä aWinner4 myynti inbound

aWinner4 Hanna Nyrönen yrittäjyys Työelämän valmentaja Inbound myynti